OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa Multi-monety.pl S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Teofila Piecyka 27 (03-673 Warszawa), NIP: 113 280 93-60, Regon: 142512678, w postaci zapasów magazynowych, w tym kruszec: złoto, srebro, pallad, srebrne monety kolekcjonerskie o nominałach 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, blistry, medale, dukaty, sztabki i inne akcesoria numizmatyczne oraz ruchomości i licencje.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 348.113,07 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzynaście złotych siedem groszy) powiększona o należny podatek VAT wg stawki zgodnej z ustawą o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 17:00 na adres: Marek Malecha, likwidator Multi-monety.pl S.A. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) na konto wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii likwidatora – Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa, w dniu 1  marca 2021 r. o godzinie 12:00.

Regulamin konkursu ofert i wycena do pobrania na stronie http://multi-monety.pl oraz
e-dukat.pl.

Dodatkowe informacje dostępne w biurze likwidatora, Al. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godzinach 9-17 oraz pod numerem telefonu 22 375 73 80.

Gumtree, lento, sprzedajemy

Likwidator sprzeda składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa Multi-monety.pl S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Teofila Piecyka 27 (03-673 Warszawa), NIP: 113 280 93-60, Regon: 142512678, w postaci zapasów magazynowych, w tym kruszec: złoto, srebro, pallad, srebrne monety kolekcjonerskie o nominałach 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, blistry, medale, dukaty, sztabki i inne akcesoria numizmatyczne oraz ruchomości i licencje.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 348.113,07 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzynaście złotych siedem groszy) powiększona o należny podatek VAT wg stawki zgodnej z ustawą o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 17:00 na adres: Marek Malecha, likwidator Multi-monety.pl S.A. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) na konto wskazane w regulaminie konkursu ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii likwidatora – Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa, w dniu 1  marca 2021 r. o godzinie 12:00.

Regulamin konkursu ofert i wycena do pobrania na stronie http://multi-monety.pl oraz 
e-dukat.pl.

Dodatkowe informacje dostępne w biurze likwidatora, Al. J. CH. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godzinach 9-17 oraz pod numerem telefonu 22 375 73 80.

Regulamin.pdf

Załacznik nr 1.pdf

Oszacowanie.pdf